19 Smelly Feet again

เท้าชา

เท้าชาถือว่าเป็นอากาสยอดฮิตที่หลายท่านนั้นเจออยู่เป็นประจำ แต่ีท่านนั้นเคนสังเกตุใหมว่า อาหารเหล่านี้แท้จริงแล้วมีความแตกต่างกัน และยังมีอาการที่จะแสดงโรคในอนาคตได้

About the Author

admin