Swollen feet

เท้าบวม

เคยสังเกตุเท้าของคุณใหมว่ายังอยู่ในสภาพปรกติอยู่ใหม หากท่านนั้นสังเกตุเห็นลักษณะของเท้านั้นบวมหรือไม่เรานั้นมีวิธีสังเกตุอาการเหล่านี้ก่อนที่จะสายเกินไป

About the Author

admin